Forskning visar att det som skiljer framgångsrika företag från medelmåttorna är förmågan att innovera. Att gång på gång locka nya kunder genom att identifiera behov och utveckla de nya produkter och tjänster som kunderna vill ha. Serieinnovation – som det kallas – är nyckeln till framgång.

RECEPTET PÅ SERIEINNOVATION

Men vad är receptet på serieinnovation? Hur gör man? Jo, enligt forskningen är en av de viktigaste förutsättningarna att lägger stor vikt vid företagets såkallade ”inkludering”. Det vill säga att anställa en mångfald av människor med olika kompetenser, erfarenheter, kön och kulturell bakgrund, och att cheferna välkomnar folks olikheter, odlar frispråkighet hos medarbetarna och är lyhörda för oväntade och annorlunda idéer.

FÅ REDA PÅ VAD DU KAN FÖRBÄTTRA

Nu har du möjlighet att få en kostnadsfri behovsanalys av just hur inkluderande ditt företag är, med hjälp av en konsult från välrenommerade GoGenius. Det tar ungefär en timme av din tid och ger dig ett värdefullt beslutsunderlag och ledtrådar till vad du kan göra för att öka din innovation.

DJUPINTERVJU

Analysen består av en timmes djupintervju med VD eller annan person i ledande ställning i ditt företag. Om detta faller väl ut har du även möjlighet att få genomgå en konstnadsfri utbildning i inkluderande ledarskap. Men det är en senare fråga.