You are here:Home-article

BEHOVSANALYS: HUR INNOVATIVT ÄR DITT FÖRETAG

Forskning visar att det som skiljer framgångsrika företag från medelmåttorna är förmågan att innovera. Att gång på gång locka nya kunder genom att identifiera behov och utveckla de nya produkter och tjänster som kunderna vill ha. Serieinnovation – som det kallas – är nyckeln till framgång. RECEPTET PÅ SERIEINNOVATION Men vad är receptet på serieinnovation?

By | 2017-05-30T11:43:02+00:00 May 30th, 2017|Categories: article|0 Comments