Välkommen till en förmiddag om hur du maximerar företagets konkurrenskraft och lönsamhet genom att arbeta hållbart. Få massor av konkreta tips och verkliga exempel med företag som lyckats öka sin konkurrenskraft med hjälp av hållbarhetsarbete.

Många stora företag kräver av sina leverantörer att de ska agera hållbart. Sedan årsskiftet är det dessutom lag på att företag av viss storlek varje år ska upprätta en hållbarhetsredovisning. Oavsett om ditt företag omfattas av lagkravet eller inte så finns det förväntningar från olika intressenter att företag ska arbeta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

Nu arrangerar Paper Province detta seminarium för att ge dig konkreta tips om hur du kan arbeta för att maximera din affärsnytta, samt visar verkliga exempel på företag som lyckats väl i sin omställning mot hållbara och mer lönsamma affärer.

Gunilla Östberg, författare till bok med samma namn. Konsult i hållbar utveckling, författare, föreläsare och bloggare i hållbar livsstil

Gunilla Östberg, författare och föreläsare, pratar om hur du kan öka företagets konkurrenskraft med hjälp av hållbarhetsarbete.

Ola Svending, miljöchef på Stora Enso Skoghalls Bruk

Ola Svending, miljöchef på Stora Enso Skoghalls Bruk

louise wohrne, Billerudkorsnäs

Louise Wohrne, BillerudKorsnäs, pratar om hur hållbarhet bidrar till affären och vice versa.

PROGRAM

09.00 Inledning

Hållbarhetens tre dimensioner, Agenda 2030 och lagen om hållbarhetsrapportering
Malin Thorsén, Konsult inom hållbarhet och kommunikation, Bright Planet AB

Hållbara Affärer – Så ökar du företagets konkurrenskraft
Gunilla Östberg, författare till bok med samma namn. Konsult i hållbar utveckling, författare, föreläsare och bloggare i hållbar livsstil

Att utmana det konventionella – Hållbarhet bidrar till affären och vice versa
Louise Wohrne, om hållbarhetsfrågans inverkan på affärerna – som attraktiv arbetsgivare, på varumärket. Vilka värden skapas? Hur använder man dem på bästa sätt.

Affärsboostande hållbarhetsarbete – Fördelar med en hållbarhetsagenda och risker med att inte ha någon.
Ola, Svending, miljöchef på Stora Enso Skoghalls Bruk talar om hur man kan använda sin hållbarhetsagenda för att ställa krav på leverantörer – och vilka förväntningar Stora Enso har på sina leverantörer. Om vikten om att hantera riskminimering på ett bra sätt. ”Alla som importerar från Kina är berörda och har frågan på sitt bord”

12.30 AVSLUTNING OCH LUNCH